دسته بندی محصولات
 • ترمومتر تفا
  • ترمومتر آنالوگ تفا
   • ترمومتر کلاسیک تفا
   • ترمومتر پروب دار تفا
   • ترمومتر/ گالیله تفا
  • ترمومتردیجیتال تفا
   • ترمومتر دیجیتال داخل و خارج تفا
   • ترمومتر دیجیتال پروب دار تفا
   • ترمومتر دیجیتال محیط تفا
   • ترمومتر دیجیتال یخچال - فریزر تفا
   • ترمومتردیجیتال استخر تفا
  • ترمومتردیجیتال لیزری تفا
   • ترمومتر لیزری 1128 slim flash تفا
   • ترمومتر لیزری scantemp 490 تفا
   • ترمومتر لیزری 1134 scan temp 330 تفا
 • ترموهیدرومتر تفا
  • ترموهیدرومتر آنالوگ تفا
   • تستر باغ 1000 تفا
   • ترموهیدرومتر عقربه ای 2007 تفا
   • ترموهیدرومتر عقربه ای2040.42 تفا
   • ترموهیدروبارومتر عقربه ای 2045 تفا
   • ترموهیدروبارومتر عقربه ای 2036 تفا
  • ترموهیدرومتر دیجیتال تفا
   • ترموهیدرومتر دیجیتال سنسور داخلی تفا
   • ترموهیدرومتر دیجیتال سنسور خارجی تفا
 • رطوبت سنج تفا
  • رطوبت سنج چهارگوش مشکی 1004 تفا
  • رطوبت سنج عقربه ای 1012 تفا
 • لوگر تفا
  • باروترموهیدرمتر 220 datalogger log تفا
  • ترموهیدرمتر 210 datalogger log تفا
 • تایمر تفا
  • تایمر ساده تفا
   • تایمر ساده 1032.04 تفا
   • تایمر ساده 1037.05 تفا
   • تایمر ساده 1037.09 تفا
   • تایمر ساده 1032.05 تفا
   • تایمر ساده 1032.01 تفا
   • تایمر ساده 1032.06 تفا
   • تایمر ساده 1033.02 تفا
   • تایمر ساده 1033.53 تفا
   • تایمر ساده 1027.05 تفا
   • تایمر ساده 1027.10 تفا
   • تایمر ساده 1030.05 تفا
   • تایمر ساده 1030.54 تفا
   • تایمر ساده 1026 تفا
  • تایمر دیجیتال تفا
   • تایمر دیجیتال سه زمانه 2023 تفا
  • تایمرو کرنومتر دیجیتال تفا
   • تایمر و کورنومتر دیجیتال 2021.02 تفا
   • تایمر و کورنومتر دیجیتال 2026 تفا
   • تایمر و کورنومتر دیجیتال 2027 تفا
 • سایر
  • ایستگاه هواشناسی تفا
   • ایستگاه هواشناسی 1075 تفا
  • لوپ تفا
   • لوپ (ذره بین) 3006 تفا
  • باران سنج تفا
   • ترمومتر دیجیتال بدون سیم باران سنج 3003 تفا
   • باران سنج بی سیم دیجیتال 3004.01 تفا
  • بارومتر تفا
   • بارومتر 4003 تفا
  • باد سنج تفا
   • جریان هوا سنج ترمومتر دیجیتال TA 888 تفا
   • باد سنج ترمومتر دیجیتال 6003 wind bee تفا

درباره ما


 

به وب سایت ما ،  خوش آمدید

در این صفحه شما می توانید انواعترمومترها با رنج دمایی 200- تا 2400+ درجه سانتی گراد بادقت 0.001  و انواع رطوبت سنج از 0 تا 100% خریاری کنید. 

 

برای اندازه گیری دما بدون تماس ،با نشانه گیری لیزری ،زمان اندازه گیری 1 ثانیه ،نور پس زمینه

دارای صفحه نمایش LCD  ونمایش همزمان مقادیر پروب

پروب هوشمند برای انتقال اتوماتیک کالیبراسیون پروب به دستگ

ماکزیمم خطای دستگاه و پروب 0/015 °C 

محدوده اندازه گیری دما: -200 ..... °C.850

ایده آل برای رفرانس اولیه 

دارای حافظه 6000 تایی